RET is bijzonder geschikt voor emoties die we maar niet kwijt lijken te raken en die op de meest ongelegen momenten de kop opsteken. Ook bij destructieve gedachten als: Ik deug echt nergens voor of ze zullen me wel weer afkeuren, bewijst deze methode goed diensten.

Deze techniek koppelt emoties los door gebruik te maken van blikrichtingen. Hierbij wordt er met een klacht/emotie gewerkt en gaan we kijken hoe u zich hieronder voelt. Dit gevoel meten we op een schaal van 0-10. Daarna gaan we met de ogen een aantal keren in bepaalde richtingen bewegen.

Na het uitvoeren van deze techniek gaan we kijken of de emotie in uw gevoel minder is geworden of verdwenen, we gaan dus opnieuw meten. Is dit nog niet het geval, dan volgt er een nieuwe ronde, net zolang tot de emotie/klacht die steeds weer de kop op steekt op 0 uitkomt.

Vanwege de eenvoud en de korte duur van deze techniek, is dit een handig hulpmiddel om even tussendoor te gebruiken. Deze techniek kan naast TAT gebruikt worden.