EFT is gebaseerd op de ontdekking dat onbalans in het energiesysteem van het lichaam een groot effect heeft op iemands psychologische gesteldheid.

Het corrigeren van deze onbalans, wat we doen door op specifieke plaatsen op het lichaam te kloppen, leidt heel vaak tot snel herstel. Met snel wordt hier bedoeld: de meeste problemen verdwijnen volledig in enkele minuten. Soms kan het iets langer duren, maar dat is afhankelijk van de hardnekkigheid van het probleem.

EFT is een geweldige methode. Met EFT ontdoen we situaties van negatieve ladingen door de belemmerende emoties zoals angst, schuldgevoel, schaamte en dergelijke te ontkoppelen van onze voorstelling van deze situatie. Hierdoor wordt de situatie zoals die zich heeft voorgedaan in het verleden en zoals we die in de toekomst verwachten, ontdaan van spanning, van lading en is de belemmering verdwenen.

EFT kan toegepast worden in veel andere therapievormen en is bovendien een uitstekende zelfhulpmethode met een hoge succesgraad. Door het toepassen van EFT kunnen veel emotionele problemen opgelost worden, ook die waarvan u denkt dat ze niet of nauwelijks op te lossen zijn.